DENOTES CLASSIC COLOR COLLECTION
 • Crushed Cans, NY 1962

 • Reflection—42nd Street, NY 1952

 • Locksmith Sign, NY 1952

 • Lights of New York City, NY 1972

 • Motion Crosswalk I, NY 1970s

 • NY 1952

 • Central Park Reflection, NY 1952

 • NY 1952

 • Rockefeller Center Ice Skating Rink, NY 1970s

 • Blue Sky Scraper, NY 1961

 • NY 1951

 • White Coat Reflection, NY 1962

 • NY 1970s

 • Queens, NY 1956

 • NY 1955

 • NY 1951

 • NY 1952

 • NY 1952

DENOTES CLASSIC COLOR COLLECTION